skip to Main Content

Akademisk kompetens för säkra framsteg

Med unik specialisering på motorisk utveckling ligger fokus på bättre inlärning och fysisk självkänsla!

Gymnastiska grundrörelser för koordination, smidighet och kroppskontroll.

Olympiska lyften bygger grunder för kraftutveckling / power.

Rörelserikedom och kreativ rörelse väver ihop sinne med kropp.

Sprintmotorik och fotarbete för riktningslöpning/agility.

Säker utveckling med reflektionsprogram

Med individuell screening och unika reflektionsprogram, blir träningen ett stöd i skolidrotten och i mötet med föreningsidrotten.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Back To Top