skip to Main Content

Första träningstillfället inleds med en kortare intervju för att få en övergripande bild om individens medicinska tillstånd. Intervjun tar upp träningsbakgrund och eventuell skadehistorik som kan innebära fysiska hinder för sedvanliga screeningmetoder.

Syftet med screeningen är att identifiera kompensatoriska rörelsemönster i den kinetiska kedjan, identifiera eventuellt mindre aktiverade muskelgrupper eller styrkeskillnader mellan vänster och höger sida.

Enkla testövningar som Jefferson curl, knäböj och Lumbar-Locked Rotation Technique kan ge en snabb bild av individens rörlighetskapacitet. Medan funktionella tester som knäkontroll, overhead squat och båten (grundläggande gymnastisk övning) ger en övergripande bild om individens styrka, rörlighet och balans i kroppen som en enhet.

Screeningen utgår alltid från rörelsefynd från föregående teströrelse. Ett exempel är när individen saknar förmåga att utföra knäböj med raka armar över huvudet med pinne (overhead squat), här kan både begränsad mobilitet i fotled eller bröstryggen vara orsaker, var för sig eller tillsammans i funktion. I detta fall behöver både funktionstester för fot/fotled och bröstrygg utföras separat. Information från screening med fokus på funktion/rörlighet i fot, – höft, – axelled i kombination med rygg/bålpåverkan blir således grunden till valet av övningar för individen.

För yngre individer och idrottare används även kognitiva screeningmetoder förmågan ”crossing the bodyś midline” samt motorisk dominans i snabbhetsstyrka.

Back To Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial