Powered by ZigaForm version 3.9.7
Mer än bara fys

Värdet av den moderna fysträningens form ligger i en mer strukturerade formen av rörelserikedom. Rörelser som ramar in de mest grundläggande motoriska färdigheterna. Att träna både Olympiska lyft, Gymnastik, Kampsport till Breakdance under ett och samma träningstillfälle är både tidseffektivt och spännande!

I framtidsfysmodellen ingår, medlemsföreläsningar, tillgång till en gediget medicinskt nätverk och färdiga uppvärmningsmoduler för att förbättra föreningarnas allmänna hälsokultur.

Från 2010 har vi hjälpt föreningar att skapa innovativa lösningar med nivåanpassad gruppfys samt ekonomiska modeller, allt för att skapa en hållbar fysisk utveckling för just er förening över tid.

Sedan 2010 har Framtidsfys etablerat ett medicinskt nätverk med BOC ( Barnortopediskt Centrum ). Samarbetet ger föreningens fysaktiva en möjlighet till en kliniskt bedömning vid behov. På Barnortopediskt Centrum har all personal en gedigen och lång ortopedisk erfarenhet.

Att hitta en hållbar ekonomisk modell för föreningen är en förutsättning för att etablera en långsiktig lösning.

En kostnadsmodell visats sig fungerat väl är när föreningar delar på kostnaden med föräldrarna. Framtidsfys gruppfysarvode är baserat på 750kr/timme x 1,5 ( resväg och planering) = 1075kr exkl.moms 6%. Vid samarbeten där föreningen väljer att planera flera gruppfysträningar efter varandra så beräknas timarvodet på 1.0 x 750kr. I en grupp med 10 deltagare där föreningen och föräldrarna delar på kostnaden så blir kostnaden 54kr per fystillfälle och deltagare.

Alla föreningssamarbeten tecknas terminsvis 6-12mån. Fakturering för hela perioden sker vid första träningstillfället (fakturan ställs på 10 dagar).

Säker träning

Akademisk kompetens

Medicinskt nätverk

Access till ett specialistnätverk.

Medlemsföreläsningar

Inspiration för medlemmar.

Vill er förening?
Veta mer eller ha en presentation ?