skip to Main Content
[+46 ] 72-222 19 31 Info@framtidsfys.se

Framtidsfys träningsfilosofi grundar sig i att redan från tidig ålder skapa sig en god rörelserikedom (physical litarachy). En träningsmetodik som ofta beskrivs som en fysisk motsvarighet till läs och skrivkunnighet.

Den grundläggande motoriken som att klättra, kasta, fånga, hoppa etc. bygger en grund för en bättre fysisk självkänsla i mötet med idrotten eller på gymmet.

Sedan 2010 har Framtidsfys samarbetat med föreningslivet inom såväl Fotboll, Tennis, Innebandy och kampsporten.

På individuell nivå har verksamheten även förberett många Tennisspelare inför collegespel i USA.

Framtidsfys är även samarbetspartner och leverantör till BOC ( Barnortopediskt Centrum) med utvecklingsansvarig för BOCś rehabiliteringsfilmer online.