skip to Main Content

Under återtestet ligger fokus på den motoriska utvecklingen, och förståelse för sin egen rörelse som värdefull kunskap inför framtida hälsoval.

Metoden leder ofta till individen själv medverkat till sin egen utveckling, något som kan upplevas motiverande och stärkande för den fysiska självkänslan och mötet med framtida träningsformer.

En allmän testmodul som vi använder är NyTidstestet.

Kunskapstest - armhävning
Back To Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial