Powered by ZigaForm version 3.9.7
Åldersanpassad utveckling fungerar

BBarn och ungdomar växer olika under olika tillväxtfaser. En ojämn fysisk utveckling kan leda till att unga halkar efter motoriskt eller styrkemässigt, såväl i skolidrotten eller i föreningsidrotten. Med en biologisk individuell fysisk utveckling under en period kan träningen bli ett stöd som både förbättrar träningsbara förmågor och som motiverar till fortsatt idrott. Som bedömningsformer använder vi oss av bl.a KEI-metoden samt NyTidstestet.

FFysisk självkänsla kan definieras som en persons egna självmedvetande om vad man klarar av, förväntas klara av och inte klarar av. Självkänslan påverkar kognition, emotion och motivationen. Den fysiska självkänslan har betydelse för den individuella utvecklingen, psykiska hälsan och välbefinnandet. Den idrottsliga motoriska kompetensen är en del som påverkar den fysiska självkänslan.

DCD beskriver barn som inte har den motoriska förmågan att klara av de krav som det dagliga livet ställer och barnen beskrivs ofta som klumpiga. De rör sig okoordinerat, för långsamt eller för snabbt när motoriska aktiviteter ska utföras. Jämfört med jämnåriga tar det lång tid för barnet att lära sig nya motoriska vardagsaktiviteter.

Ungefär 5-6 procent av alla barn anses ha DCD, vilket motsvarar ungefär ett barn i varje skolklass.

Forskning visar att barn med DCD ofta hamnar i en negativ cirkel som börjar med en bristande motorisk förmåga under förskoleåldern som senare utvecklas till svårigheter i vardagsaktiviteter, svårigheter med skolarbetet, bristande kompisrelationer, bristande självförtroende och psykisk ohälsa senare i livet. Samsjukligheten mellan DCD och ADHD  är vanlig. Ungefär hälften av barnen med DCD har ADHD och tvärtom. För att förebygga detta är tidig identifikation av barn med DCD viktigt. Vid misstankar om DCD skall alltid en klinisk undersökning ske i första hand.

Läs mer om motorikens betydelse och DCD här.

Grundmotorisk screening50%
Sensomotorisk träning60%
Bilateral integration70%
När smärtan inte avtar?

Ibland kan en klinisk bedömning vara att ett säkert alternativ för att utesluta medicinska tillstånd eller andra avikande mönster. Sedan 2010 har Framtidsfys ett nära samarbete med BOC (Barnortopediskt Centrum).

1
Screening

KEI-metoden (mätmetod som fastställer förpubertalt, - pubertalt stadium). NyTidstestet (färdighetstest för grundläggande rörelseförmågor).

2
Programkonstruktion

Övningar och belastningsgrader individanpassas. Etablering och instruktion av av teknik genomförs under träning.

3
Reflektionsfilm

Den aktiva filmas i genomförandet av övningarna. Sedan används videoprogram som en träningshemläxa.

4
Utvecklingstest

Efter 14-30 dagar visar den aktive upp övningar enligt programmet. Därefter etableras nya mer utmanande övningar för att säkerställa en utveckling.

Unga som utvecklas!
Fotboll
Gustav 9år
Hockey
Andrej 13år
Tennis
Tilde 16år