skip to Main Content

Lär dig träning

Oavsett nivå , ålder eller förkunskaper, är individuell programutveckling genvägen för säkra framsteg!

Så går det till!

Med specialisering på motoriskt stöd.

Unga utvecklas olika under olika faser. Ibland behövs extra stöd i skolidrotten och i mötet med föreningsidrotten. Med unika reflektionsprogram skapas möjligheter att nå en säker utveckling för motoriska framsteg.

Sensomotorisk träning
80%
Bilateral integration
70%
Motorisk prestation
90%
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Back To Top