skip to Main Content
[+46 ] 72-222 19 31 Info@framtidsfys.se
Modern fysträning för bättre inlärning och fysisk självkänsla!

Med individuella program för idrottsmotorik ökar möjligheterna att få en bra start och hålla sig skadefri, då blir idrotten riktigt kul!

Så går det till!

Gymnastiska grundrörelser ger kroppen en bas för koordination, smidighet och kroppskontroll.

Rörelserikedom och kreativ rörelse väver ihop sinne med kropp. En rolig träningsform som skapar bättre fysisk självkänsla.

Olympiska lyften bygger grunder för kraftutveckling / power. Med pinne säkerställs rätt nivåer till rätt ålder.

Sprintmotorik och fotarbete ger kroppen goda förutsättningar att förbättra riktningslöpning/agility i exempelvis bollsporter.

Säker utveckling med reflektionsprogram!

Med individuell screening och åldersanpassade program finns det goda möjligheter att förbättra den allmänna motoriken redan från tidig ålder.

Sensomotorisk träning
80%
Bilateral integration
70%
Motorisk prestation
90%