skip to Main Content

Akademisk kompetens för säkra framsteg!

Med unik specialisering på motorisk utveckling ligger fokus på bättre inlärning och fysisk självkänsla!

Så går det till!
Online program

Tillgång till program, övningsbank och digital träningsdagbok via Twiik.

Rådgivning direkt!

Support och rådgivning vid behov. Garantisvar på 12 timmar!

Rehabgaranti

Kostnadsfri rehab när skada uppstår!

Att lära sig med reflektionsprogram!

Med individuell screening och unika reflektionsprogram, blir träningen ett stöd i skolidrotten och i mötet med föreningsidrotten.

Sensomotorisk träning
80%
Bilateral integration
70%
Motorisk prestation
90%
Back To Top