Förbered din kropp för träning och matchspel!

Individuell grundträning och reflektionsprogram för barn och ungdom. 

Steg 1 - screening

Vid första träningstillfället sker individanpassade funktionstester efter idrottslig/medicinsk bakgrund, biologisk ålder och dagsform.

Åldersanpassad fysisk utveckling

Barn och ungdomar utvecklas olika i olika faser pga. Tillväxtzoner och hormonella förändringar.

 

PreSport

Från match till elitförberedande träning. Träningsmodellen utbildar och coachar såväl ungdomar som måldrivna motionärer.

 

Online program/coaching

Med digitala verktyg får du tillgång till övningar och coachning direkt ute under matchspel på resande fot.